PORTAL WEWNĘTRZNY

Drukuj

PORTAL WEWNĘTRZNY DLA UŻYTKOWNIKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

JEŚLI NIE MASZ ZAŁOŻONEGO KONTA SKONTAKTUJ SIĘ Z PARATECHNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użycie wewnętrznego portalu bez upoważnienia jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.